Jaskółka uwięziona (Trapped Swallow)

Words and music by Stan Borys

(Google translation)

trapped Swallow

Swallow black dagger, torn from the breast of the wind
Sudden sadness anchor, from an invisible yacht
The cathedral caught her in the vaults of the high net
Like death a lump of stone
Like the verdict of the aisles of the rectangle
Swallow lightning in a dead church
She cuts like black scissors the fear that seizes her

Swallow sister of the storm, mourning fluttering
Above the heads of people in whom care wanders
Swallow sky sign like an elusive symbol
Caution and prayer lured into the coolness of the cathedral

It will not cut the white silence under a cloud of lead
He will not lower his flight over the meadows with a golden spot
I am terrified of the moment that stole her freedom
Swallow black diamond thrown here by the devil

For eternal spinning, for noiseless torment
For nests not to know the swearing of beauty

For the nests you will not experience a noiseless torment
For nests not to know the swearing of beauty
For nests not to know the swearing of beauty


Jaskółka uwięziona

(original Polish)

Jaskółka czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru
Nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu
Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką
Jak śmierć kamienna bryła
Jak wyrok naw prostokąt
Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym
Tnie jak czarne nożyce lęk który ją ogarnia

Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca
Ponad głowami ludzi w których się troska błąka
Jaskółka znak podniebny jak symbol nieuchwytna
Zwabiona w chłód katedry przestroga i modlitwa

Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą
Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą
Przeraża mnie ta chwila która jej wolność skradła
Jaskółka czarny brylant wrzucony tu przez diabła

Na wieczne wirowanie na bezszelestną mękę
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna

Na gniazda nie zaznanie na bezszelestną mękę
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna

Share:

Comments

comments

Author: eric@ericschuurman.com

Father, mechanical drafter, musician.