Jaskółka uwięziona (Trapped Swallow)

Words and music by Stan Borys

      Jaskółka uwięziona

trapped Swallow

(English interpretation by Eric Schuurman)

Swallow, a black dagger torn from the wind’s breast.
A sudden anchor of sorrow dropped from an invisible yacht,

caught within the cathedral vaults high net.
Like death, a stony block. Like a verdict, the square pews.

Swallow, lightning in cathedral ruins,
black scissors slit fear that surrounds her.

Swallow, sister of the storm, flying, mourning,
beyond the heads of people overcome in solitude.

Swallow, sub-celestial symbol, elusive, unreachable.
Lured into the cool of the cathedral, a warning and a prayer.

Swallow, cutting not through pale silence, beneath the leaden clouds.
Not lowering the trajectory of flight – the golden plain of the meadow.

The moment that stole its freedom
now fills me with fear.

Swallow – a black diamond,
cast here from the underworld.

To eternal whirling.
To silent torment.
To never alighting on a nest.
To the cursing of beauty.


Jaskółka uwięziona

(original Polish)

Jaskółka czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru
Nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu
Katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką
Jak śmierć kamienna bryła
Jak wyrok naw prostokąt
Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym
Tnie jak czarne nożyce lęk który ją ogarnia

Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca
Ponad głowami ludzi w których się troska błąka
Jaskółka znak podniebny jak symbol nieuchwytna
Zwabiona w chłód katedry przestroga i modlitwa

Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą
Lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą
Przeraża mnie ta chwila która jej wolność skradła
Jaskółka czarny brylant wrzucony tu przez diabła

Na wieczne wirowanie na bezszelestną mękę
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna

Na gniazda nie zaznanie na bezszelestną mękę
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna
Na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna

Share:

Comments

comments

Author: eric@ericschuurman.com

Father, mechanical drafter, musician.